Ontwormen en leverbot

Sinds 1 juli 2008 zijn alle ontwormingsmiddelen
uitsluitend op recept verkrijgbaar.

content image

Bovex

Voor  runderen en schapen

Bestrijding: alle stadia van maag-, darm-, long- en
                   lintwormen.

Toediening: oraal d.m.v. drenchgun
Dosering: 2 ml per 10 kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Oxfendazole
Wachttijd: melk 6 dagen, slacht 21 dagen.

content image

Cydectin Pouron

Voor het veilig ontwormen van uw melkvee.
Geen wachtdagen!

Bestrijding: Breed werkend tegen alle wormen, schurft,
                   mijten en luizen
Toediening: uitwendig in een smalle streep van schoft
                    tot staart.
Dosering: 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Moxidectine
Wachttijd: melk geen, vlees 14 dagen.

content image

Cydectin oraal

Voor schapen

Bestrijding: Maagdarm en longwormen bij niet melkgevende
                   schapen.

Toediening: oraal d.m.v. drenchgun
Dosering: 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Moxidectine
Wachttijd: vlees 14 dagen

content image

Dectomax

Voor runderen en schapen 

Bestrijding: Maagdarm-,long-,rond- en oogwormen, luizen,
                  mijten en horzels bij niet melkgevende schapen.
Toediening: intra musculair injecteren
Dosering: 1 ml per 50 kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Doramectine
Wachttijd: 70 dagen

content image

Endex

Voor schapen

Bestrijding: worminfecties en leverbot
Toediening: oraal d.m.v. drenchgun
Dosering: 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Levamisole en Triclabendozol
Wachttijd: 42 dagen

content image

Flukiver Combi

Voor schapen 

Bestrijding: Wormen en leverbot
Toediening: oraal d.m.v. drenchgun
Dosering: 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Closantel en Mebendazol
Wachttijd: vlees:65 dagen 

Niet toedienen bij melkgevende dieren voor menselijke consumptie!

content image

Repidose 5 en Repidose forte

Voor jongvee

Repidose is een bolus die elke 21 dagen een tablet afgeeft,
waardoor alle opgenomen wormen gedoodt worden.
Uw jongvee bouwt zo volop een effectieve weerstand op en immuniteit.

Bestrijding: maagdarm-, long- en lintwormen
Toepassing: Bolus toedienen met ingever
Dosering: Repidose 5 voor runderen van 100 tot 250 kg 
                 Repidose forte voor runderen vanaf 250 kg 
Werkzame stof: Oxfendozole

content image

Tribex

Voor runderen en schapen

Bestrijding: alle stadia van leverbotten 
Toediening: oraal d.m.v. drenchgun
Dosering: 1 ml per 5kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Triclabendazol
Wachttijd: vlees 56 dagen

content image

Ivomec

Voor runderen

Bestrijding: maag-, darm-, long- en rondwormen, luizen, schurft,
                   mijten, horzels en teken
Toediening: injectie
Dosering: 1 ml per 50 kg lichaamsgewicht
Werkzame stof: Ivermectine
Wachttijd: melk 28 dagen, vlees 21 dagen